COVID-19

Quận Prince William COVID-19 Đơn Ghi Dang Chương Trình Giúp Đỡ Khẩn Cấp

By September 2, 2020 August 31st, 2021 No Comments

Đọc trang này bằng tiếng Anh (English) | Đọc trang này bằng tiếng Hàn (한국어)


Quỹ Khẩn cấp COVID-19 của NAKASEC hiện đang chấp nhận đơn từ cư dân quận Prince William đang gặp khó khăn về tài chính và mất thu nhập do đại dịch COVID-19. NAKASEC Virginia đang cho những người châu Á nào cần sự giúp đỡ mà không được trợ giúp của nhà nước, những người đó được Ưu tiên. Tiền giúp đỡ sẻ được gởi thẳng tới chủ nhà thuê, công ty điện nước, nhà thuốc, hoặc những công ty khác chứ không đưa thẳng người dân.

Giúp đỡ sẽ dành cho những việc sau:

 • Tiền thuê nhà
 • Tiện ích (tiền điện và nước)
 • Chăm sóc trẻ em
 • Thuốc theo toa
 • Giúp đỡ vận chuyển để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Viễn thông (internet, điện thoại di động)

Giúp đỡ sẻ được chấp nhận cho một yêu cầu cho mỗi nhà. Số tiền có hạn nên sẻ cho những ai ghi dang trước sẻ được chấp thuận trước (tuỳ theo sự cần khẩn cấp cở nào của tuỳ nhà). Nếu nhà bạn được chấp thuận, chúng tôi sẻ liên lạc với bạn và có thể cần bạn truy cấp thêm giấy tờ.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận giúp đỡ, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải là cư dân và sống ở Quận Prince William (không bao gồm Thành phố Manassas hoặc Công viên Thành phố Manassas).
 • Các hộ gia đình phải đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập (300% mức nghèo liên bang; xem bên dưới).
 • Các hộ gia đình phải cung cấp tài liệu cho thấy mất thu nhập hoặc ảnh hưởng tài chính của COVID-19.
 • Để được giúp đỡ thuê nhà, các hộ gia đình phải có hợp đồng thuê nhà hiện tại và hợp lệ do người nộp đơn đứng tên. Tất cả chủ nhà phải có khả năng cung cấp W-9 cho NAKASEC Virginia.
 • Để được giúp đỡ tiện íchFor utility assistance, hóa đơn phải có tên của người nộp đơn.

Thu nhập hộ gia đình hàng năm – Mức nghèo liên bang 300% theo quy mô hộ gia đình

 • Quy mô hộ gia đình 1 người: $38,320
 • Quy mô hộ gia đình 2 người: $51,720
 • Quy mô hộ gia đình 3 người: $65,160
 • Quy mô hộ gia đình 4 người: $78,600
 • Quy mô hộ gia đình 5 người: $92,040
 • Quy mô hộ gia đình 6 người: $105,480
 • Quy mô hộ gia đình 7 người: $118,920
 • Quy mô hộ gia đình 8 người: $132,360
 • Quy mô hộ gia đình 9 người: $145,800
 • Quy mô hộ gia đình 10 người: $159,240

Nếu quý vị sống ở quận Prince William và đáp ứng các tiêu chí trên, vui lòng mở và điền vào đơn dưới đây:

English | 한국어 | Tiếng Việt

 

Xin vui lòng viết nếu quý vị có  câu hỏi cho nakasecva@nakasec.org bằng ngôn ngữ quý vị nói. Chúng tôi sẽ không nhận cuộc gọi điện thoại.


Đọc trang này bằng tiếng Anh (English) | Đọc trang này bằng tiếng Hàn (한국어)